Znani ludzie ze Lwowa i ich domy. Część pierwsza

Znani ludzie ze Lwowa i ich domy. Część pierwsza

Znamy ich z telewizji, radia, teatru, sceny politycznej, uniwersytetów, a często nie wiemy skąd pochodzili i gdzie mieszkali. Zapraszam więc na wędrówkę po Lwowie śladami znanych ludzi, którzy na różnych etapach swojego życia związani byli z miastem. Myślę, że wiele...